Yrkeslivet

Kurser och program inom kategorin Yrkeslivet hjälper dig som utövare att planera och skapa ett hållbart yrkesliv.

Yrkeslivets kurser handlar om det gap som kan finnas mellan utövarens kreativa kunskaper och kunskaper i att exempelvis driva företag, utarbeta strategier för sin verksamhet, slipa presentationsteknik och kommunikation.

Kurserna består av föreläsningar, samtal och praktiskt arbete, och bygger på att deltagarna aktivt bidrar till diskussioner och övningar. Mellan varje tillfälle kan du räkna med att lägga tid tid på egen förberedelse. Kursernas innehåll förhåller sig till utövarens behov, där varje steg speglar yrkeslivets progression och behov av fördjupad kunskap.