Labbet

Kurser inom kategorin Labbet ger dig möjlighet att utveckla dina kreativa kunskaper med hjälp av experimentella och lekfulla arbetssätt.

Labbet är en experimentell yta för att prova på kreativt arbete som vanligtvis kanske inte ryms inom uppdrag och anställning. Kanske har du fastnat i gamla hjulspår, behöver ny energi och inspiration, eller vill se ditt arbete utvecklas på oväntade sätt och kanske inspireras att hitta nya metoder i sina uppdrag. Nya färdigheter bakas in i övningarna och kommer på köpet.

Svenska Tecknares kursansvariga, Samira Bouabana, om Labbet:
”I intervjuer med utövare som jag har gjort uttrycktes en längtan efter att få arbeta fritt med egna projekt och nya tekniker, att få testa och göra fel utan att det drabbar ett uppdrag (där tiden heller inte alltid finns).

Det fanns också ett sug efter att vara i ett sammanhang med andra yrkesutövare där man får testa tillsammans, att ’få vara tillbaka i konstskolevärlden’ som en person uttryckte sig. I en av medlemsundersökningarna uttryckte 74 % en önskan om kreativ och konstnärlig vidareutbildning. Labbet är svar på dessa önskningar.”

Aktuella kurser